bullet Entrance Exams > GBTU > GBTU Solution Keys

GBTU Solution Keys

ShareFacebookTwitterOrkutSMS

UPTU Solution Keys

SEE-UPTU-2010 ANSWER KEY
PAPER 01 PHYSICS & CHEMISTRY
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
01	BB	BAACBCDABBBCBCBDBDCBABBDBAACACBCAABBADBABAAACBBACDCADBCDCCADAACCACDAABAABBDAADDBDCDDACBBCDBCBADCABBBCBADADDBDACABBABBDCBBCCA*BDDCACBCABAA*BDCDDCDD*DDC
01	AA	CADBAADCACCBACADADABBBCACBBCBBDBBCBAAAABBAACABCAACDDBCAADBCDBDABABACBBBDCACDDBADABBCBACBABBA*CCBCCBADDDDADBCBDCABADDB*CBBBDCCDDCDCAAADCBDDBDBBAADAD*CC
01	BA	CADBAADCACCBACADADABBBCACBBCBBDBBCBAAAABBAACABCAACDDBCAADBCDBDABABACBBBDCACDDBADABBCBACBABBA*CCBCCBADDDDADBCBDCABADDB*CBBBDCCDDCDCAAADCBDDBDBBAADAD*CC
01	BC	CBABAACDBCCAACCDADDBABABCCBCBDBABADADBBAADCABAABAADACCCABCABDABBCCAADBBBBBCACDABADBABBCDDDBDBDDBDD*DDDCBBBADBBBCCDBBCAADACCADBCBCBCACA*CDAADDC*DCABACB
01	CC	CBABAACDBCCAACCDADDBABABCCBCBDBABADADBBAADCABAABAADACCCABCABDABBCCAADBBBBBCACDABADBABBCDDDBDBDDBDD*DDDCBBBADBBBCCDBBCAADACCADBCBCBCACA*CDAADDC*DCABACB
01	CB	CBCBBBBBACBBACCACDCADCADADBADDBCACADACBAACBAABAAAAACBCBBBBCBDDCABADBADABBCADDDADADB**BCDCBBBADACCDBCDCCCDDDBBBADBCCDBAAACDAACCCDCDBBBBABAC*BDBDBDADABA
01	DC	CBCBBBBBACBBACCACDCADCADADBADDBCACADACBAACBAABAAAAACBCBBBBCBDDCABADBADABBCADDDADADB**BCDCBBBADACCDBCDCCCDDDBBBADBCCDBAAACDAACCCDCDBBBBABAC*BDBDBDADABA
01	DA	BAACBCDABBBCBCBDBDCBABBDBAACACBCAABBADBABAAACBBACDCADBCDCCADAACCACDAABAABBDAADDBDCDDACBBCDBCBADCABBBCBADADDBDACABBABBDCBBCCA*BDDCACBCABAA*BDCDDCDD*DDC
* indicates Cancelled Question
PAPER 02 MATHEMATICS
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
02	CA	ACCAADBCACBCBDACDABDDACCABDADDCCBADDCCBDACCBBDADBABBCCCDBABADDCDBCABBACABDC
02	DD	AAAABDCDABDACCCBCBBDCAAACDADCCDDCBACDDBBDCACBCDCCCBBDABCCCBADADDADDBBBBAACB
02	CD	AAAABDCDABDACCCBCBBDCAAACDADCCDDCBACDDBBDCACBCDCCCBBDABCCCBADADDADDBBBBAACB
02	BA	BCCCCBDDAADABDCAAAAAACDBCCDABBCCCDCDCBDCAADADDBBDBCAABDAADBBBDCADBBCCBCCCDB
02	DC	BCCCCBDDAADABDCAAAAAACDBCCDABBCCCDCDCBDCAADADDBBDBCAABDAADBBBDCADBBCCBCCCDB
02	AB	ACDBAACCDDBCBCADBCCCBBCDAADDDCCCABCABCBCBADADBCCDBAABBADDDDBBCDCBDAAACACDBA
02	CB	ACDBAACCDDBCBCADBCCCBBCDAADDDCCCABCABCBCBADADBCCDBAABBADDDDBBCDCBDAAACACDBA
02	BC	ACCAADBCACBCBDACDABDDACCABDADDCCBADDCCBDACCBBDADBABBCCCDBABADDCDBCABBACABDC
* indicates Cancelled Question
PAPER 03 BIOLOGY
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
03	BC	CBCCBADABAACCBBBCCDADABBACABBDADBABBBBBCAABBBBBADBCBBABABAAABC*AABBBCCDCAAB
03	DA	ADCBABCCDCCABABDACADABBBBBDBBBBBAACACBBACBAABBCABDABBCBBBBBABACB*BCBAACADAA
03	CB	BDAACDBABCABCACAACBBBBABCADCBADBCBDBBABACB*BBCBDBBBCCACBCAABABBAAABBABBABDA
03	BB	ACCBCDBAABBDABBABACCBBCABDBDBCAABADBCABCCBBAA*BBADABACCAABBBCABBBBADAABBBBC
* indicates Cancelled Question
PAPER 04 AG-I & II
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
04	AD	ACCADABBDCAAAA*BAABDABDBAAACBCADAAAACABACBCDAACBAABACDABCACD*AABDB*AAACCACBDDCCBBBADCBBBABBCCCBCBDCABBBABCAABCCCDCABCAACABDABCBAACAACCABAAACBAADCCADAD
04	DB	CAAACAACACAADACA*ACBCAABBABBCAADDAADBCD*BACCACACDDBADAABBAAABBABAADBBAC*ACABCCBAACCCDABDBBBBDCCBABCBCBAAAACACCABAABCABACBACDACADCADBCDCAADCCBABABCDBBA
04	DD	ACAAABBAACDAAC*ABCAAC*AACADACCDAADAACDABABABADACBBABADCABDAB*DBACACABCCBABAABCADCCABBBAAABBDBDACCBAAADCCCCDCBBCBADABAACCCCBAADBBBBACCCBBAABCBCDAACAACD
04	CC	ACBAAAACDACAABBBBBBDACADAADDAAAAABA*BCACBDABAA*ACBCAADDCBCACCC*AACACABAAADBBCBCAADAADBACDABBDBACBAABAACCBACCBCDBACCCCCCBAACBCDCBDBBABACABDBABCAACCBADA
* indicates Cancelled Question
PAPER 05 AG-III
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
05	AA	AAAD*ACCBCBBCDBACCDBACCBBCACAD*BBABCBCCBBBBBBBAA*AAAAB*AACBDDAABCCABAACBAAD
05	BD	CAAB*CBCC*BBADABAAAAABADCAACDCBCCCAADDCA*AABBCDBBCABBB*BBBAACBCABCCBBBADBAA
05	CA	BCBADBABCACACB*ACABAABBBABAABDCACCBA*DCDCABABBCCBAADBBADACCACBACDBACABABB**
05	AB	AABBACAACBDBAAA*BDCCBBCAABACBABACC*AABBBAABBCCBDBBABAB**DDCCBADAABCCBCCCAAD
* indicates Cancelled Question
PAPER 06 APTITUDE TEST FOR ARCHITECTURE
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
06	CD	CDDDACCABABBBCBCCDBCDCBBCBADACBBABBCA*ABBDABAABCBD
06	BB	CBBBDDCBBCDBCCCBCAADCBCADABDCABBBBAABC*AAABDBCDABB
06	CA	CABDACBDADCBBDCBCCBBDCCBCABCADBABBBAAB*CADBBADCBBA
06	BC	BCDCBDCACBAADBCCDBCCCBBBDAABDCBBABBACA*BBAABDBDBCA
* indicates Cancelled Question
PAPER 07 APTITUDE TEST FOR BHMCT/BFAD
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES

07	DC	ABACABBAADABADBCBDCAABCACDDCBBDBBACDCCDBBBDCBDBBCCDCADCAAADABBBACACCBDBBCBC
07	AD	ADACBBABBBDCAAACBADAACBDCADCBBBDBACDCDDCBCAACCBABDBDDBACCBDBABABCCCABDBBCBC
07	BD	BDACBAABAABCACBBADDAACBDACCBDBDBACBDCACACDCADBBDCDDABBBCCBDBBAABCACCDBBBCCB
07	CC	DCADACBCBBABABABADABACADCABCDBBDABCDCBDCCADDCBDCBCBAABCBADADBBABCACCBBDCCBB
* indicates Cancelled Question
PAPER 08 APTITUDE TEST FOR MBA
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES

08	CB	CCCCDDDBABBBDABDBBBDBDDDBDBDBADADCCBADDBDADCDCBCDBDDABDCDACDBDDDDDBAADDDACACDADDBDBBCDBCDCAACDBCABBBCADDADAAACDDB CABBACAACDB
08	BD	DCCCCDBBADDDBBABBBDBBDDDBDBDBADDABCDABDCDDABBCBDBADDDDDCCDCCDAADBDDDADDCDACADDADBDCBBBDCDACACDDAABBBDC CAACBBAABDDBBAACADDCAC
08	AC	CCDCCABDDBDDBBBABDBBBDDDBDDBABDBDCADBCDAADDDBCDCDBBDCDDDDACCABDBDDDDACADADACDADDBDCBBBDDCCADCAAB AACAADBBCBDDCDBABCCDABCBADAA
08	AD	CCDCCBDABDDBBBADBDBBBDDDDBDDABDBACDDBDACADDBDBABCCCDBDDDCADDDCADDADADDCDDBACDADBDDCBBDBDCACCADBAABCDAABDCDBBAADC DCBBDACAABCA
08	DD	CCCCDDDBABBBDABDBBBDBDDDBDBDBADADCCBADDBDADCDCBCDBDDABDCDACDBDDDDDBAADDDACACDADDBDBBCDBCDCAACDBCABBBCADDADAAACDDB CABBACAACDB
08	BC	CCDCCBDABDDBBBADBDBBBDDDDBDDABDBACDDBDACADDBDBABCCCDBDDDCADDDCADDADADDCDDBACDADBDDCBBDBDCACCADBAABCDAABDCDBBAADC DCBBDACAABCA
08	DA	DCCCCDBBADDDBBABBBDBBDDDBDBDBADDABCDABDCDDABBCBDBADDDDDCCDCCDAADBDDDADDCDACADDADBDCBBBDCDACACDDAABBBDC CAACBBAABDDBBAACADDCAC
08	BA	CCDCCABDDBDDBBBABDBBBDDDBDDBABDBDCADBCDAADDDBCDCDBBDCDDDDsssACCABDBDDDDACADADACDADDBDCBBBDDCCADCAAB AACAADBBCBDDCDBABCCDABCBADAA
* indicates Cancelled Question
PAPER 09 APTITUDE TEST FOR MCA
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
09	CA	DACAAADDBCBADDACBABCCBBACBDCBABDBDCCDCBAADADABDDBDCDDDACDDCCDBDBDADBACBCCACAACCBAACDDDDBCABABDAADBAA
09	AA	DCBDAADCCDDDAACDADADDCDBADADDBCADCBACBCBADCBBDBACCCBAACDCBBBACDABABBAAADCABDDCACADDCBCBADADBABDBCADD
09	DB	ADCADDBCCBCAAAAACDDCCDCABCDAACDDADCCBCCBDABACBDBDDBDDABDBAACABDADDDABCDAADCBDADACDBBBCBDCABABCADBDAB
09	CC	DABBDADDCCDCBCAADDCDBCABDACDADDCAACDDCABCABDACDBDBDBCCABAACDDABBADBCDBBACDBCABAAABCBDDCADBDBADACDACA
* indicates Cancelled Question
PAPER 10 APTITUDE TEST FOR B.TECH II YEAR(DIPL. HOLDERS)
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
10	AC	ACCBBBABDAAABABBA*BDDDBCCACACBAAABBACAAAACDCCCDBDCCBAABBCCACDABCDBDBDCCABDC
10	BD	ADDABBCDCCAABABCACDAAABCBADCDCCCBAABBABBCDDCCBBDBDAAACBCBAAACCBCAADBC*BCADB
10	DC	ACACDACCBABCACBAABABBACDBCBBADBDACBCAAADCBBDBCBD*CDACBADCACDCDAACBBCACBABAD
10	BA	BABBCACACADAADBAACDCBAB*CCCABAADCDDCCCCCBDBBCDACAABCCBBADBBACAAADDBBBABDABC
* indicates Cancelled Question
PAPER 11 APTITUDE TEST FOR B.PHAR. II YEAR(DIPL. HOLDERS)
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
11	BD	ADBDACDBCDADDABACD*BAADAA*C*CACABDCADCCDCDCDDAADCBBBCBDDCCDBCBCACCDCDBDCBAA
11	BA	BBCCAAAABADBDCDCDCADCDCDDDCAA*BCCAACCDCDDDCDCDCBACADC*BDCDBCBABADBABBCD*AAD
11	AB	DABDBCADABABBDCCCDDACBACDAADBBCBCC*CCCCDCDDCDABA*BACDBCADCAB*DCADDCDACADADD
11	CD	DCDCBAADD*BDCADBDBDABBABCCCCDCDCACD*DCACABBABACCDABCADDCDDABDADCCBAACDC*DCA
* indicates Cancelled Question
PAPER 12 APTITUDE TEST FOR B.TECH II YEAR(BSC GRAD.)
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
12	BB	ACDCBADCCBCBBABDDDDBABADCCACDADADCBDDBCACCDCACAABBABCCCABACABBAABCDDBBDBBDB
12	CB	AADCCCBBDCACBDAABBBDBCCACACCBBAAAADCCADABBDDDBCDCDBDCDBBBCBBCAADBADBCDBAADC
12	CA	ABBDABDADBBCBACCBAACCBCBBCBAAAACDCADBDCBBAACCDBADCDDCCABDBADCDDABBBCDCBADCD
12	AC	DBCCBDDABAACDCBCADAABCDDCABACCDDDADCDADCDBDBCABBCABCDBBABCCBBABABCACBCDBBAA
* indicates Cancelled Question

Tags: upsee answer key of DA set, uptu DA question paper answer key, upsee 2013 answer key code ac, Solution of upsee paper BC 2014, gbtu answer key 2014 paper 1 code da, da paper for mca in uptu, cb code answer shet 2014 uptu exam, answer key of uptu 2014 paper code cb, www uptu anskey, answer key of set bc upsee btech

More PostsTags: ,