bullet Entrance Exams > GBTU > GBTU Solution Keys

GBTU Solution Keys

Share Facebook Twitter Orkut SMS

UPTU Solution Keys

SEE-UPTU-2010 ANSWER KEY
PAPER 01 PHYSICS & CHEMISTRY
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
01	BB	BAACBCDABBBCBCBDBDCBABBDBAACACBCAABBADBABAAACBBACDCADBCDCCADAACCACDAABAABBDAADDBDCDDACBBCDBCBADCABBBCBADADDBDACABBABBDCBBCCA*BDDCACBCABAA*BDCDDCDD*DDC
01	AA	CADBAADCACCBACADADABBBCACBBCBBDBBCBAAAABBAACABCAACDDBCAADBCDBDABABACBBBDCACDDBADABBCBACBABBA*CCBCCBADDDDADBCBDCABADDB*CBBBDCCDDCDCAAADCBDDBDBBAADAD*CC
01	BA	CADBAADCACCBACADADABBBCACBBCBBDBBCBAAAABBAACABCAACDDBCAADBCDBDABABACBBBDCACDDBADABBCBACBABBA*CCBCCBADDDDADBCBDCABADDB*CBBBDCCDDCDCAAADCBDDBDBBAADAD*CC
01	BC	CBABAACDBCCAACCDADDBABABCCBCBDBABADADBBAADCABAABAADACCCABCABDABBCCAADBBBBBCACDABADBABBCDDDBDBDDBDD*DDDCBBBADBBBCCDBBCAADACCADBCBCBCACA*CDAADDC*DCABACB
01	CC	CBABAACDBCCAACCDADDBABABCCBCBDBABADADBBAADCABAABAADACCCABCABDABBCCAADBBBBBCACDABADBABBCDDDBDBDDBDD*DDDCBBBADBBBCCDBBCAADACCADBCBCBCACA*CDAADDC*DCABACB
01	CB	CBCBBBBBACBBACCACDCADCADADBADDBCACADACBAACBAABAAAAACBCBBBBCBDDCABADBADABBCADDDADADB**BCDCBBBADACCDBCDCCCDDDBBBADBCCDBAAACDAACCCDCDBBBBABAC*BDBDBDADABA
01	DC	CBCBBBBBACBBACCACDCADCADADBADDBCACADACBAACBAABAAAAACBCBBBBCBDDCABADBADABBCADDDADADB**BCDCBBBADACCDBCDCCCDDDBBBADBCCDBAAACDAACCCDCDBBBBABAC*BDBDBDADABA
01	DA	BAACBCDABBBCBCBDBDCBABBDBAACACBCAABBADBABAAACBBACDCADBCDCCADAACCACDAABAABBDAADDBDCDDACBBCDBCBADCABBBCBADADDBDACABBABBDCBBCCA*BDDCACBCABAA*BDCDDCDD*DDC
* indicates Cancelled Question
PAPER 02 MATHEMATICS
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
02	CA	ACCAADBCACBCBDACDABDDACCABDADDCCBADDCCBDACCBBDADBABBCCCDBABADDCDBCABBACABDC
02	DD	AAAABDCDABDACCCBCBBDCAAACDADCCDDCBACDDBBDCACBCDCCCBBDABCCCBADADDADDBBBBAACB
02	CD	AAAABDCDABDACCCBCBBDCAAACDADCCDDCBACDDBBDCACBCDCCCBBDABCCCBADADDADDBBBBAACB
02	BA	BCCCCBDDAADABDCAAAAAACDBCCDABBCCCDCDCBDCAADADDBBDBCAABDAADBBBDCADBBCCBCCCDB
02	DC	BCCCCBDDAADABDCAAAAAACDBCCDABBCCCDCDCBDCAADADDBBDBCAABDAADBBBDCADBBCCBCCCDB
02	AB	ACDBAACCDDBCBCADBCCCBBCDAADDDCCCABCABCBCBADADBCCDBAABBADDDDBBCDCBDAAACACDBA
02	CB	ACDBAACCDDBCBCADBCCCBBCDAADDDCCCABCABCBCBADADBCCDBAABBADDDDBBCDCBDAAACACDBA
02	BC	ACCAADBCACBCBDACDABDDACCABDADDCCBADDCCBDACCBBDADBABBCCCDBABADDCDBCABBACABDC
* indicates Cancelled Question
PAPER 03 BIOLOGY
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
03	BC	CBCCBADABAACCBBBCCDADABBACABBDADBABBBBBCAABBBBBADBCBBABABAAABC*AABBBCCDCAAB
03	DA	ADCBABCCDCCABABDACADABBBBBDBBBBBAACACBBACBAABBCABDABBCBBBBBABACB*BCBAACADAA
03	CB	BDAACDBABCABCACAACBBBBABCADCBADBCBDBBABACB*BBCBDBBBCCACBCAABABBAAABBABBABDA
03	BB	ACCBCDBAABBDABBABACCBBCABDBDBCAABADBCABCCBBAA*BBADABACCAABBBCABBBBADAABBBBC
* indicates Cancelled Question
PAPER 04 AG-I & II
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
04	AD	ACCADABBDCAAAA*BAABDABDBAAACBCADAAAACABACBCDAACBAABACDABCACD*AABDB*AAACCACBDDCCBBBADCBBBABBCCCBCBDCABBBABCAABCCCDCABCAACABDABCBAACAACCABAAACBAADCCADAD
04	DB	CAAACAACACAADACA*ACBCAABBABBCAADDAADBCD*BACCACACDDBADAABBAAABBABAADBBAC*ACABCCBAACCCDABDBBBBDCCBABCBCBAAAACACCABAABCABACBACDACADCADBCDCAADCCBABABCDBBA
04	DD	ACAAABBAACDAAC*ABCAAC*AACADACCDAADAACDABABABADACBBABADCABDAB*DBACACABCCBABAABCADCCABBBAAABBDBDACCBAAADCCCCDCBBCBADABAACCCCBAADBBBBACCCBBAABCBCDAACAACD
04	CC	ACBAAAACDACAABBBBBBDACADAADDAAAAABA*BCACBDABAA*ACBCAADDCBCACCC*AACACABAAADBBCBCAADAADBACDABBDBACBAABAACCBACCBCDBACCCCCCBAACBCDCBDBBABACABDBABCAACCBADA
* indicates Cancelled Question
PAPER 05 AG-III
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
05	AA	AAAD*ACCBCBBCDBACCDBACCBBCACAD*BBABCBCCBBBBBBBAA*AAAAB*AACBDDAABCCABAACBAAD
05	BD	CAAB*CBCC*BBADABAAAAABADCAACDCBCCCAADDCA*AABBCDBBCABBB*BBBAACBCABCCBBBADBAA
05	CA	BCBADBABCACACB*ACABAABBBABAABDCACCBA*DCDCABABBCCBAADBBADACCACBACDBACABABB**
05	AB	AABBACAACBDBAAA*BDCCBBCAABACBABACC*AABBBAABBCCBDBBABAB**DDCCBADAABCCBCCCAAD
* indicates Cancelled Question
PAPER 06 APTITUDE TEST FOR ARCHITECTURE
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
06	CD	CDDDACCABABBBCBCCDBCDCBBCBADACBBABBCA*ABBDABAABCBD
06	BB	CBBBDDCBBCDBCCCBCAADCBCADABDCABBBBAABC*AAABDBCDABB
06	CA	CABDACBDADCBBDCBCCBBDCCBCABCADBABBBAAB*CADBBADCBBA
06	BC	BCDCBDCACBAADBCCDBCCCBBBDAABDCBBABBACA*BBAABDBDBCA
* indicates Cancelled Question
PAPER 07 APTITUDE TEST FOR BHMCT/BFAD
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES

07	DC	ABACABBAADABADBCBDCAABCACDDCBBDBBACDCCDBBBDCBDBBCCDCADCAAADABBBACACCBDBBCBC
07	AD	ADACBBABBBDCAAACBADAACBDCADCBBBDBACDCDDCBCAACCBABDBDDBACCBDBABABCCCABDBBCBC
07	BD	BDACBAABAABCACBBADDAACBDACCBDBDBACBDCACACDCADBBDCDDABBBCCBDBBAABCACCDBBBCCB
07	CC	DCADACBCBBABABABADABACADCABCDBBDABCDCBDCCADDCBDCBCBAABCBADADBBABCACCBBDCCBB
* indicates Cancelled Question
PAPER 08 APTITUDE TEST FOR MBA
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES

08	CB	CCCCDDDBABBBDABDBBBDBDDDBDBDBADADCCBADDBDADCDCBCDBDDABDCDACDBDDDDDBAADDDACACDADDBDBBCDBCDCAACDBCABBBCADDADAAACDDB CABBACAACDB
08	BD	DCCCCDBBADDDBBABBBDBBDDDBDBDBADDABCDABDCDDABBCBDBADDDDDCCDCCDAADBDDDADDCDACADDADBDCBBBDCDACACDDAABBBDC CAACBBAABDDBBAACADDCAC
08	AC	CCDCCABDDBDDBBBABDBBBDDDBDDBABDBDCADBCDAADDDBCDCDBBDCDDDDACCABDBDDDDACADADACDADDBDCBBBDDCCADCAAB AACAADBBCBDDCDBABCCDABCBADAA
08	AD	CCDCCBDABDDBBBADBDBBBDDDDBDDABDBACDDBDACADDBDBABCCCDBDDDCADDDCADDADADDCDDBACDADBDDCBBDBDCACCADBAABCDAABDCDBBAADC DCBBDACAABCA
08	DD	CCCCDDDBABBBDABDBBBDBDDDBDBDBADADCCBADDBDADCDCBCDBDDABDCDACDBDDDDDBAADDDACACDADDBDBBCDBCDCAACDBCABBBCADDADAAACDDB CABBACAACDB
08	BC	CCDCCBDABDDBBBADBDBBBDDDDBDDABDBACDDBDACADDBDBABCCCDBDDDCADDDCADDADADDCDDBACDADBDDCBBDBDCACCADBAABCDAABDCDBBAADC DCBBDACAABCA
08	DA	DCCCCDBBADDDBBABBBDBBDDDBDBDBADDABCDABDCDDABBCBDBADDDDDCCDCCDAADBDDDADDCDACADDADBDCBBBDCDACACDDAABBBDC CAACBBAABDDBBAACADDCAC
08	BA	CCDCCABDDBDDBBBABDBBBDDDBDDBABDBDCADBCDAADDDBCDCDBBDCDDDDsssACCABDBDDDDACADADACDADDBDCBBBDDCCADCAAB AACAADBBCBDDCDBABCCDABCBADAA
* indicates Cancelled Question
PAPER 09 APTITUDE TEST FOR MCA
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
09	CA	DACAAADDBCBADDACBABCCBBACBDCBABDBDCCDCBAADADABDDBDCDDDACDDCCDBDBDADBACBCCACAACCBAACDDDDBCABABDAADBAA
09	AA	DCBDAADCCDDDAACDADADDCDBADADDBCADCBACBCBADCBBDBACCCBAACDCBBBACDABABBAAADCABDDCACADDCBCBADADBABDBCADD
09	DB	ADCADDBCCBCAAAAACDDCCDCABCDAACDDADCCBCCBDABACBDBDDBDDABDBAACABDADDDABCDAADCBDADACDBBBCBDCABABCADBDAB
09	CC	DABBDADDCCDCBCAADDCDBCABDACDADDCAACDDCABCABDACDBDBDBCCABAACDDABBADBCDBBACDBCABAAABCBDDCADBDBADACDACA
* indicates Cancelled Question
PAPER 10 APTITUDE TEST FOR B.TECH II YEAR(DIPL. HOLDERS)
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
10	AC	ACCBBBABDAAABABBA*BDDDBCCACACBAAABBACAAAACDCCCDBDCCBAABBCCACDABCDBDBDCCABDC
10	BD	ADDABBCDCCAABABCACDAAABCBADCDCCCBAABBABBCDDCCBBDBDAAACBCBAAACCBCAADBC*BCADB
10	DC	ACACDACCBABCACBAABABBACDBCBBADBDACBCAAADCBBDBCBD*CDACBADCACDCDAACBBCACBABAD
10	BA	BABBCACACADAADBAACDCBAB*CCCABAADCDDCCCCCBDBBCDACAABCCBBADBBACAAADDBBBABDABC
* indicates Cancelled Question
PAPER 11 APTITUDE TEST FOR B.PHAR. II YEAR(DIPL. HOLDERS)
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
11	BD	ADBDACDBCDADDABACD*BAADAA*C*CACABDCADCCDCDCDDAADCBBBCBDDCCDBCBCACCDCDBDCBAA
11	BA	BBCCAAAABADBDCDCDCADCDCDDDCAA*BCCAACCDCDDDCDCDCBACADC*BDCDBCBABADBABBCD*AAD
11	AB	DABDBCADABABBDCCCDDACBACDAADBBCBCC*CCCCDCDDCDABA*BACDBCADCAB*DCADDCDACADADD
11	CD	DCDCBAADD*BDCADBDBDABBABCCCCDCDCACD*DCACABBABACCDABCADDCDDABDADCCBAACDC*DCA
* indicates Cancelled Question
PAPER 12 APTITUDE TEST FOR B.TECH II YEAR(BSC GRAD.)
PAP  BKCD CORRECT ANSWRES
12	BB	ACDCBADCCBCBBABDDDDBABADCCACDADADCBDDBCACCDCACAABBABCCCABACABBAABCDDBBDBBDB
12	CB	AADCCCBBDCACBDAABBBDBCCACACCBBAAAADCCADABBDDDBCDCDBDCDBBBCBBCAADBADBCDBAADC
12	CA	ABBDABDADBBCBACCBAACCBCBBCBAAAACDCADBDCBBAACCDBADCDDCCABDBADCDDABBBCDCBADCD
12	AC	DBCCBDDABAACDCBCADAABCDDCABACCDDDADCDADCDBDBCABBCABCDBBABCCBBABABCACBCDBBAA
* indicates Cancelled Question

Tags: answer key for upsee 2013, uptu question paper 2013

More PostsTags: ,